Oferta

Ceny za nasze usługi ustalamy w oparciu o informacje przedstawione przez każdego Klienta indywidualnie. Podczas spotkania, wideokonferencji, korespondencji bądź rozmowy telefonicznej, dokładnie analizujemy potrzeby Klienta, proponując zakres usług umożliwiający jak najlepsze funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Po określeniu zakresu usług ustalamy w drodze indywidualnych rozmów optymalną dla każdej ze stron cenę świadczonych usług.

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług, których Klient potrzebuje. Cena może ulec zmianie jedynie w przypadku, gdy dokumentacja Klienta czy czas pracy na rzecz Klienta zmienią się znacząco.