Kontakt

ETM Sp. z o.o. zmieniło swoją siedzibę z ul. Baboszewskiej i obecnie mieści się przy ul. Okolskiej 3A lok. 6 w Warszawie (02-509). W dni powszednie odbieramy połączenia pod numerem telefonu: +48 22 844 45 50. Dla naszych klientów korzystamy także z faksu: +48 22 844 64 90 oraz z adresu mailowego: kontakt@etm-biuro.pl.

ETM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000129479, NIP 113-001-72-41.